INFO +371 26401908
INFO +371 26401908

PIRMS APMĀCĪBU IEPAZĪŠANĀS ANKETA

Šī anketa izstrādāta, lai ļautu mums iepazīties - gan personīgi, gan, lai izprastu uzņēmuma darba ikdienu dažādos amatos un procesos. Visi jautājumi ir saskaņoti ar uzņēmuma vadību un tiek izmantoti tikai apkopotā veidā, tāpēc uz visiem jautājumiem lūgums atbildēt godīgi. Paldies par veltīto laiku!

Darbinieka iepazīšanās anketa