PĀRDOŠANAS VADĪBA

Vadītāja atbildība ir stratēģisks, efektīvs komandas darbs uzņēmuma iekšienē un kvalitātes līmeņa noturēšana klientu servisā. Šajā apmācību programmā mēs apgūsim pārdošanas vadības darbu - mērķu izstrādi un pienākumu/ atbildības deleģēšanu, resursu sadali un kontroli, pārdošanas personāla motivācijas un komandas veidošanu, pārdošanas rādītāju analīzi un klientu grupu administrēšanu, arī pārdošanas personāla atlasi un monitoringu. Piesakies un izmanto savu iespēju būt izcilam vadītājam!
Apmācības vada: Jānis Viegliņš
​APMĀCĪBU TĒMAS:
> Mērķu izstrāde, pienākumu deleģēšana;
> Atbildības un darba laika organizācija;
> Resursu pārvalde, sadale un uzraudzība;
> Pārdošanas personāla motivācijas sistēmas;
> Komandas veidošana. Boss vai līderis?;
> Klientu portfeļa organizēšana;
> Pārdošanas personāla atlase un monitorings;
> Pārdošanas rādītāju analīze, 
> Sapulču vadīšana un struktūra.

APMĀCĪBU MĒRĶAUDITORIJA: pārdošanas un komandu vadītāji, kuru interesē pilnveidot pārdošanas prasmes​ un komandas vadības prasmes
METODES: teorija, diskusijas grupās, problēmsituāciju izspēle
DALĪBAS MAKSA: tikai 29 eur ar PVN. 
NORISES VIETA: BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Ar ļoti izteiktu fokusu uz praktisko pārdošanu Pārdošanas skola apmāca gan uzņēmumu pārdošanas personālu, gan vadītājus, gan regulāri organizē publiskus seminārus, kuros var piedalīties jebkurš interesents. Pārdošanas skola ir attīstījusi ap 70 mazumtirdzniecības vietu Baltijā un piedalījusies pārdošanas plānošanā un darbinieku apmācībā vairāk nekā divdesmit dažādos vairumtirdzniecības uzņēmumos. Iepazīstieties ar mūsu klientu atsauksmēm un laipni lūgti mūsu pārdošanas apmācībās!

Publisko apmācību grafiku 2017. gadam skatiet pārdošanas apmācību kalendārā.

PIETEIKTIES APMĀCĪBĀM