INDIVIDUĀLAS PĀRRUNAS AR DARBINIEKIEM

Individuāla tikšanās ar darbiniekiem pirms apmācībām, palīdz izzinātu iekšējo vidi , noskaņojumu, tipāžu, pienākumus, sasniegumus.

SLEPENĀ PIRCĒJA PROGRAMMA

Testa zvani, e-vēstules un vizītes klātienē klientu servisa kvalitātes novērtēšanai. Lūzuma punktu noteikšana.

Sarakstes un telefona zvanu kvalitātes audits

Svarīgi, lai uzņēmuma mērķi tiktu virzīti visos saziņas kanālos.

IZBRAUKUMI PIE KLIENTIEM

Sagatavošanās pārdošanas procesam, lojalitātes kontrole, etiķete, vārdu atlase, sarunas struktūra, mērķu izpilde.

PERSONĀLA APMĀCĪBAS UN TREININGI PĀRDOŠANĀ

Individuāla apmācību programma 4-6 nedēļu periodam ar mājasdarbiem un iekšējiem konkursiem.

PĀRDOŠANAS PLĀNA VEIDOŠANA

Kopīgi tiek noteikti pārdošanas mērķi apmācību periodam, izstrādātas metodes, sadalīti uzdevumi kolektīvā.

PIETEIKŠANĀS 2019. GADA ABONEMENTAM- ZEMĀK!

Pārdošanas skolas pakalpojumi uzņēmumiem.

> Individuāli pielāgotas= 1 vai 2 dienu apmācības; komunikācijā un pārdošanā;
> Korporatīvās ikmēneša apmācības;
> Slepenais pircējs- ikdienas servisa kvalitātes kontrole;
> (+1) kopējās vizītes pie Jūsu klientiem;
> Zvanu un epastu analīze- pārdošanas un komunikācijas kvalitātes kontrole;
> Pārdošanas personāla atlase; Grupu intervijas;
Pārdošanas materiālu, klientu uzrunas formu un aktivitāšu plāna izstrāde;
> Prasmju sagatavošana prezentācijām un dalībai izstādēs;
> Biznesa konsultācijas;
>Komandas saliedēšanas un izglītojošas nometnes

VIENĪGIE LATVIJĀ -Maksā par reālu rezultātu

Šis ir sadarbības veids ar klientu, kurā mēs kopīgi vienojamies par sasniedzamajiem mērķiem un metodiku. Klients pilnīgi izprot savu līdzatbildību rezultātu sasniegšanā,  apņemas nodrošināt iekšējo disciplīnu, veselīgu darba vidi un darba ritmu kā arī nepieciešamos resursus. Sadarbības formas saturs sevī var iekļaut:

> Esošā pārdošanas un klientu servisa personāla auditu, funkciju izvērtēšanu, pārdošanas spiedienu;
> Konkurentu analīzi un piedāvājuma fokusu;
> Tirdzniecības kanālu efektivitātes salīdzinājumu un jaunu pārdošanas kanālu piemeklēšanu;
> Pārdošanas un aktivitāšu plāna korekcijas;
> Mārketinga plāna un klientu uzrunas formu ieteikumi;
> Pārdošanas un klientu servisa komandas darba disciplīnas ierosinājumi;
> Protams, apmācības un nepārtraukts pārdošanas komandas rezultātu monitorings;

Kopīgā tikšanās reizē tiek atrunāti darāmie darbi, uzdevumi un noteikta pakalpojuma atlīdzība. 50% no atlīdzības klients apmaksā pie līguma slēgšanas, bet atlikušos 50% atlīdzību klients maksā tikai pēc mērķa sasniegšanas. Šis ir līdzatbildīgs piedāvājums

Individuālas pārdošanas apmācības uzņēmumā par saprotamu cenu! Jā, tikai Pārdošanas skolā

Bez pašapmāna, mēs visi saprotam, ka apmācību process ir rezultatīvs tikai tad, ja tas ir regulārs, motivējošs un ar iespēju integrēt jaunās zināšanas, pielāgot tās savai personībai. Tādēļ vidusskolā un augstskolā ir noteikts apmācību nodarbību skaits, jo tikai tā, jebkurš, cilvēks zināšanas ielāgo- ar atkārtojumiem. Atcerieties savu pirmo reizi, kad sēdāties automašīnai pie stūres? Iespējams, Jums ne visai labi sanāca. Tie pedāļi, ātruma "kloķis" pareizi jānovieto, stūre jāgroza un jāskatās uz ceļu. Vēl šie slēdži  un spoguļi. TAGAD, Jūs esat braukšanas virtuozs, jo ir bijuši daudz atkārtojumi un disciplīna (satiksmes noteikumi). Tāpat ir ar pārdošanu un komunikāciju. Esmu pārliecināts, ka mēs noteikti vienosimies par Jums izdevīgu un iedvesmojošu sadarbības formu, tomēr, lai tas notiktu, mums ir jāsazinās un jātiekas. Tiekamies. 
Populārākās apmācību programmas:​
> Pārdošanas apmācības "Ķermeņa valoda pārdošanā"
> Pārdošanas apmācības "Izcils pārdošanas piedāvājums un tā prezentācija"
> Pārdošanas apmācības "Kā efektīvi veidot sarunu pa telefonu"
> Pārdošanas apmācības "Kā radīt preču un pakalpojumu pievienoto vērtību"
> Pārdošanas lekcija "Veiksmes formula pārdošanā"
> Izaugsmes lekcija "Sāc savu biznesu"
​> Pārdošanas apmācības "Manipulatīvās metodes pārdošanā"
> Pārdošanas apmācības " Premium līmeņa klientu serviss"
> Vadības apmācības "Pārdošanas vadība"
> Apmācības komunikācijā "Izcils pārdošanas dialogs"

Piesaki konsultācijas un apmācības uzņēmumā
vai IEGĀDĀJIES SAVU ABONEMENTU 2019

"Tu vari deviņām sievietēm uztaisīt deviņus bērnus, tomēr Tev tāpat būs jāgaida deviņus mēnešus. Ir lietas, uz kuram ir vienkārši jāgaida. Bet ir lietas, kuras varam paveikt tagad!"
/Vorens Bafets

​Mēs varam sazvanīties, mēs varam sarakstīties, mēs varam tikties!